Sim Năm Sinh 2007

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0338.88.2007 8.000.000 39 Đặt mua
2 Viettel 0866.66.2007 25.000.000 41 Đặt mua
3 Viettel 0333.30.2007 3.000.000 21 Đặt mua
4 Viettel 0867.77.2007 8.000.000 44 Đặt mua
5 Viettel 0981.30.2007 4.000.000 30 Đặt mua
6 Viettel 0866.55.2007 5.000.000 39 Đặt mua
7 Viettel 0969.24.2007 3.000.000 39 Đặt mua
8 Viettel 0974.53.2007 3.000.000 37 Đặt mua
9 Viettel 0969.42.2007 3.000.000 39 Đặt mua
10 Viettel 0359.99.2007 8.000.000 44 Đặt mua
11 Viettel 0967.46.2007 3.000.000 41 Đặt mua
12 Viettel 0862.11.2007 4.000.000 27 Đặt mua
13 Viettel 0967.14.2007 3.000.000 36 Đặt mua
14 Viettel 0386.88.2007 5.000.000 42 Đặt mua
15 Viettel 0974.67.2007 3.000.000 42 Đặt mua
16 Viettel 0964.81.2007 3.000.000 37 Đặt mua
17 Viettel 0974.15.2007 3.000.000 35 Đặt mua
18 Viettel 08.6886.2007 8.000.000 45 Đặt mua
19 Viettel 0975.32.2007 3.000.000 35 Đặt mua
20 Viettel 0867.89.2007 15.000.000 47 Đặt mua
21 Viettel 0966.50.2007 3.000.000 35 Đặt mua
22 Viettel 0333.68.2007 5.000.000 32 Đặt mua
23 Viettel 0388.86.2007 5.000.000 42 Đặt mua
24 Viettel 0964.34.2007 3.000.000 35 Đặt mua
[1] 2 3 4 5