Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.22.0808 1.190.000 30 Đặt mua
2 Mobifone 0703.11.0808 990.000 28 Đặt mua
3 Mobifone 0798.18.0808 1.190.000 49 Đặt mua
4 Mobifone 0794.08.04.08 980.000 40 Đặt mua
5 Vinaphone 0837.08.09.08 770.000 43 Đặt mua
6 Vinaphone 0856.07.09.08 1.330.000 43 Đặt mua
7 Mobifone 0786.64.2008 1.830.000 41 Đặt mua
8 Mobifone 0775.08.11.08 1.330.000 37 Đặt mua
9 Viettel 0359.76.2008 1.830.000 40 Đặt mua
10 Mobifone 0772.06.07.08 5.800.000 37 Đặt mua
11 Mobifone 0777.06.07.08 14.000.000 42 Đặt mua
12 Mobifone 0769.80.2008 1.180.000 40 Đặt mua
13 Viettel 0377.10.0808 1.100.000 34 Đặt mua
14 Vinaphone 0828.14.11.08 910.000 33 Đặt mua
15 Viettel 0328.20.03.08 980.000 26 Đặt mua
16 Mobifone 0769.63.2008 1.830.000 41 Đặt mua
17 Mobifone 0707.87.2008 2.600.000 39 Đặt mua
18 Vinaphone 0945.02.08.08 1.900.000 36 Đặt mua
19 Vinaphone 0949.34.2008 2.280.000 39 Đặt mua
20 Viettel 0384.25.2008 1.830.000 32 Đặt mua
21 Mobifone 0707.35.2008 2.600.000 32 Đặt mua
22 Mobifone 0775.02.01.08 1.100.000 30 Đặt mua
23 Mobifone 0799.97.2008 2.600.000 51 Đặt mua
24 Viettel 0333.35.2008 3.000.000 27 Đặt mua
25 Vinaphone 0853.07.0808 1.330.000 39 Đặt mua
26 Mobifone 0785.96.2008 1.830.000 45 Đặt mua
27 Viettel 0397.05.02.08 980.000 34 Đặt mua
28 Vietnamobile 0583.81.2008 810.000 35 Đặt mua
29 Mobifone 0777.08.11.08 1.330.000 39 Đặt mua
30 Mobifone 0777.06.08.08 2.700.000 43 Đặt mua
31 Mobifone 0797.47.2008 1.830.000 44 Đặt mua
32 Mobifone 0786.28.08.08 1.250.000 47 Đặt mua
33 Viettel 0974.23.2008 2.600.000 35 Đặt mua
34 Mobifone 0794.08.11.08 980.000 38 Đặt mua
35 Mobifone 0703.49.2008 1.830.000 33 Đặt mua
36 Viettel 0375.31.2008 1.830.000 29 Đặt mua
37 Vinaphone 0853.09.09.08 1.180.000 42 Đặt mua
38 Viettel 0352.81.2008 1.830.000 29 Đặt mua
39 Viettel 0374.32.2008 1.830.000 29 Đặt mua
40 Viettel 0395.03.0808 1.330.000 36 Đặt mua
41 Mobifone 0703.56.2008 1.830.000 31 Đặt mua
42 Mobifone 0703.08.08.08 60.000.000 34 Đặt mua
43 Mobifone 0775.02.07.08 1.100.000 36 Đặt mua
44 Vinaphone 0827.97.2008 1.830.000 43 Đặt mua
45 Mobifone 0763.24.0808 1.100.000 38 Đặt mua
46 Viettel 0348.11.2008 2.130.000 27 Đặt mua
47 Mobifone 0775.02.02.08 1.100.000 31 Đặt mua
48 Mobifone 0707.83.2008 2.600.000 35 Đặt mua
49 Viettel 0335.27.01.08 980.000 29 Đặt mua
50 Mobifone 0764.98.2008 1.830.000 44 Đặt mua
51 Mobifone 0786.70.2008 1.180.000 38 Đặt mua
52 Viettel 0353.17.2008 1.830.000 29 Đặt mua
53 Viettel 0399.31.2008 1.830.000 35 Đặt mua
54 Vinaphone 0839.08.05.08 980.000 41 Đặt mua
55 Mobifone 0777.14.08.08 1.980.000 42 Đặt mua
56 Vietnamobile 0583.44.2008 810.000 34 Đặt mua
57 Mobifone 0797.17.08.08 1.330.000 47 Đặt mua
58 Mobifone 0794.08.09.08 1.180.000 45 Đặt mua
59 Mobifone 0778.05.05.08 980.000 40 Đặt mua
60 Mobifone 0798.85.2008 1.830.000 47 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status