Sim Năm Sinh 2012

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0343.58.2012 1.830.000 28 Đặt mua
2 Mobifone 0784.73.2012 1.830.000 34 Đặt mua
3 Mobifone 0764.99.2012 2.130.000 40 Đặt mua
4 Mobifone 0797.00.2012 1.830.000 28 Đặt mua
5 Viettel 0365.29.2012 1.830.000 30 Đặt mua
6 Viettel 0369.74.2012 1.830.000 34 Đặt mua
7 Mobifone 0707.33.2012 3.300.000 25 Đặt mua
8 Mobifone 0764.012.012 16.000.000 23 Đặt mua
9 Mobifone 0786.012.012 16.000.000 27 Đặt mua
10 Mobifone 0909.37.2012 5.000.000 33 Đặt mua
11 Vinaphone 0915.59.2012 2.800.000 34 Đặt mua
12 Vinaphone 0914.65.2012 1.600.000 30 Đặt mua
13 Viettel 0375.04.2012 1.100.000 24 Đặt mua
14 Viettel 034.717.2012 1.100.000 27 Đặt mua
15 Viettel 0367.47.2012 840.000 32 Đặt mua
16 Viettel 0369.75.2012 900.000 35 Đặt mua
17 Viettel 0384.78.2012 840.000 35 Đặt mua
18 Viettel 0364.9.3.2012 840.000 30 Đặt mua
19 Viettel 0337.53.2012 860.000 26 Đặt mua
20 Viettel 0346.71.2012 900.000 26 Đặt mua
21 Viettel 0377.44.2012 1.100.000 30 Đặt mua
22 Viettel 0366.70.2012 860.000 27 Đặt mua
23 Viettel 0385.33.2012 1.250.000 27 Đặt mua
24 Viettel 033.293.2012 2.130.000 25 Đặt mua
25 Viettel 036.7.03.2012 1.100.000 24 Đặt mua
26 Viettel 0358.33.2012 1.250.000 27 Đặt mua
27 Viettel 0357.60.2012 790.000 26 Đặt mua
28 Viettel 035.909.2012 2.800.000 31 Đặt mua
29 Viettel 0397.59.2012 860.000 38 Đặt mua
30 Viettel 0379.5.3.2012 1.100.000 32 Đặt mua
31 Viettel 0394.37.2012 880.000 31 Đặt mua
32 Viettel 0327.7.4.2012 840.000 28 Đặt mua
33 Viettel 096.162.2012 5.500.000 29 Đặt mua
34 Viettel 0384.30.2012 770.000 23 Đặt mua
35 Viettel 0388.51.2012 1.140.000 30 Đặt mua
36 Viettel 0326.85.2012 1.100.000 29 Đặt mua
37 Viettel 0337.32.2012 1.100.000 23 Đặt mua
38 Viettel 0334.46.2012 900.000 25 Đặt mua
39 Viettel 0377.03.2012 1.250.000 25 Đặt mua
40 Viettel 0385.3.7.2012 930.000 31 Đặt mua
41 Viettel 0378.39.2012 930.000 35 Đặt mua
42 Viettel 0326.91.2012 1.140.000 26 Đặt mua
43 Viettel 039.402.2012 1.250.000 23 Đặt mua
44 Viettel 0387.02.2012 1.250.000 25 Đặt mua
45 Viettel 0374.18.2012 970.000 28 Đặt mua
46 Viettel 0344.70.2012 860.000 23 Đặt mua
47 Viettel 0357.4.4.2012 1.100.000 28 Đặt mua
48 Viettel 038.29.4.2012 2.400.000 31 Đặt mua
49 Viettel 0386.39.2012 1.560.000 34 Đặt mua
50 Viettel 0328.19.2012 1.250.000 28 Đặt mua
51 Viettel 0398.84.2012 980.000 37 Đặt mua
52 Viettel 0379.73.2012 1.100.000 34 Đặt mua
53 Viettel 0327.62.2012 1.100.000 25 Đặt mua
54 Viettel 037.257.2012 2.130.000 29 Đặt mua
55 Viettel 0364.54.2012 860.000 27 Đặt mua
56 Viettel 0353.2.5.2012 1.100.000 23 Đặt mua
57 Viettel 0335.94.2012 900.000 29 Đặt mua
58 Viettel 0385.61.2012 970.000 28 Đặt mua
59 Viettel 0332.70.2012 860.000 20 Đặt mua
60 Viettel 0348.7.2.2012 860.000 29 Đặt mua
[1] 2 3 4 5

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9

DMCA.com Protection Status