Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0582.04.2013 1.400.000 25 Đặt mua
2 Vietnamobile 0563.46.2013 820.000 30 Đặt mua
3 Vietnamobile 0563.44.2013 820.000 28 Đặt mua
4 Vietnamobile 0586.75.2013 799.000 37 Đặt mua
5 Vietnamobile 0563.45.2013 1.150.000 29 Đặt mua
6 Vietnamobile 0586.73.2013 820.000 35 Đặt mua
7 Vietnamobile 0563.63.2013 1.150.000 29 Đặt mua
8 Vietnamobile 0569.11.2013 780.000 28 Đặt mua
9 Vietnamobile 0563.95.2013 799.000 34 Đặt mua
10 Vietnamobile 0588.96.2013 770.000 42 Đặt mua
11 Vietnamobile 0562.65.2013 770.000 30 Đặt mua
12 Vietnamobile 0528.77.2013 770.000 35 Đặt mua
13 Vietnamobile 0583.33.2013 1.150.000 28 Đặt mua
14 Vietnamobile 0584.26.2013 799.000 31 Đặt mua
15 Vietnamobile 0584.09.2013 810.000 32 Đặt mua
16 Vietnamobile 0588.68.2013 1.980.000 41 Đặt mua
17 Vietnamobile 0567.88.2013 2.050.000 40 Đặt mua
18 Vietnamobile 0586.56.2013 1.750.000 36 Đặt mua
19 Vietnamobile 0564.13.2013 1.150.000 25 Đặt mua
20 Vietnamobile 0568.86.2013 3.000.000 39 Đặt mua
21 Vietnamobile 0562.25.2013 1.150.000 26 Đặt mua
22 Vietnamobile 0562.68.2013 1.260.000 33 Đặt mua
23 Vietnamobile 0583.44.2013 1.150.000 30 Đặt mua
24 Vietnamobile 0567.09.2013 2.050.000 33 Đặt mua
25 Vietnamobile 0569.06.2013 1.130.000 32 Đặt mua
26 Vietnamobile 0589.61.2013 1.180.000 35 Đặt mua
27 Vietnamobile 0585.81.2013 1.150.000 33 Đặt mua
28 Vietnamobile 0522.28.2013 1.325.000 25 Đặt mua
29 Vietnamobile 0563.56.2013 1.190.000 31 Đặt mua
30 Vietnamobile 0582.28.2013 1.330.000 31 Đặt mua
31 Vietnamobile 0582.35.2013 1.330.000 29 Đặt mua
32 Vietnamobile 0565.97.2013 1.180.000 38 Đặt mua
33 Vietnamobile 05.6666.2013 3.900.000 35 Đặt mua
34 Vietnamobile 0522222.013 2.990.000 19 Đặt mua
35 Vietnamobile 0586.45.2013 1.010.000 34 Đặt mua
36 Vietnamobile 052.23.1.2013 1.470.000 19 Đặt mua
37 Vietnamobile 0523.73.2013 1.160.000 26 Đặt mua
38 Vietnamobile 052.24.1.2013 1.170.000 20 Đặt mua
39 Vietnamobile 0565.68.2013 1.680.000 36 Đặt mua
40 Vietnamobile 056.28.1.2013 1.290.000 28 Đặt mua
41 Vietnamobile 0565.21.2013 980.000 25 Đặt mua
42 Vietnamobile 056.22.3.2013 1.290.000 24 Đặt mua
43 Vietnamobile 0589.69.2013 1.250.000 43 Đặt mua
44 Vietnamobile 056.22.1.2013 1.290.000 22 Đặt mua
45 Vietnamobile 0523.27.2013 1.100.000 25 Đặt mua
46 Vietnamobile 0582.77.2013 1.250.000 35 Đặt mua
47 Vietnamobile 0568.98.2013 980.000 42 Đặt mua
48 Vietnamobile 0528.6.3.2013 1.170.000 30 Đặt mua
49 Vietnamobile 0565.23.2013 1.250.000 27 Đặt mua
50 Vietnamobile 0589.72.2013 990.000 37 Đặt mua
51 Vietnamobile 0522.48.2013 973.000 27 Đặt mua
52 Vietnamobile 0523.14.2013 950.000 21 Đặt mua
53 Vietnamobile 05.23.04.2013 7.670.000 20 Đặt mua
54 Viettel 05.23.10.2013 4.680.000 17 Đặt mua
55 Vietnamobile 0563.15.2013 1.450.000 26 Đặt mua
56 Vietnamobile 05.23.03.2013 7.690.000 19 Đặt mua
57 Vietnamobile 0585.66.2013 1.440.000 36 Đặt mua
58 Vietnamobile 0583.35.2013 880.000 30 Đặt mua
59 Vietnamobile 0584.16.2013 1.080.000 30 Đặt mua
60 Vietnamobile 056.989.2013 1.130.000 43 Đặt mua
[1] 2 3 4
DMCA.com Protection Status