Sim Ngũ Quý 0 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 05592.00000 22.400.000 21 Đặt mua
2 Viettel 05692.00000 31.900.000 22 Đặt mua
3 Reddi 05594.00000 22.400.000 23 Đặt mua
4 Vietnamobile 0585.000.000 300.000.000 18 Đặt mua
5 Vietnamobile 05239.00000 65.000.000 19 Đặt mua
6 Vietnamobile 05282.00000 47.500.000 17 Đặt mua
7 Reddi 05598.00000 22.400.000 27 Đặt mua
8 Reddi 05593.00000 22.400.000 22 Đặt mua
9 Reddi 05595.00000 27.500.000 24 Đặt mua
10 Reddi 05597.00000 22.400.000 26 Đặt mua
11 Vietnamobile 056.27.00000 9.900.000 20 Đặt mua
12 Vietnamobile 05844.00000 39.000.000 21 Đặt mua
13 Vietnamobile 0589.000.000 199.000.000 22 Đặt mua