Sim Ngũ Quý 0 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0786.000003 7.200.000 24 Đặt mua
2 Mobifone 0792.000004 6.200.000 22 Đặt mua
3 Mobifone 0776.00000.8 7.000.000 28 Đặt mua
4 Mobifone 0764.00000.3 4.000.000 20 Đặt mua
5 Mobifone 0768.00000.3 4.200.000 24 Đặt mua
6 Mobifone 0776.00000.4 5.000.000 24 Đặt mua
7 Mobifone 0764.00000.6 2.550.000 23 Đặt mua
8 Mobifone 0898.000002 7.100.000 27 Đặt mua
9 Mobifone 0898.000003 6.800.000 28 Đặt mua
10 Vietnamobile 0566.00000.2 8.000.000 19 Đặt mua
11 Viettel 0357.000006 15.300.000 21 Đặt mua
12 Vietnamobile 0569.00000.6 8.000.000 26 Đặt mua
13 Vietnamobile 056.2000002 9.000.000 15 Đặt mua
14 Mobifone 0768.00000.8 25.000.000 29 Đặt mua
15 Vietnamobile 0923.000005 10.000.000 19 Đặt mua
16 Vietnamobile 0928.000003 10.000.000 22 Đặt mua
17 Mobifone 0777.000007 760.000.000 28 Đặt mua
18 Vinaphone 0847.00000.6 5.220.000 25 Đặt mua
19 Vinaphone 0837.000.007 18.000.000 25 Đặt mua
20 Mobifone 0786.000008 12.100.000 29 Đặt mua
21 Mobifone 0777.000002 33.900.000 23 Đặt mua
22 Mobifone 0769.00000.7 15.000.000 29 Đặt mua
23 Vinaphone 0833.000008 18.000.000 22 Đặt mua
24 Vinaphone 0854.00000.2 5.220.000 19 Đặt mua
[1] 2 3 4 5