Sim Ngũ Quý 1 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0837.111111 330.000.000 24 Đặt mua
2 iTelecom 08763.11111 60.000.000 29 Đặt mua
3 Vinaphone 0819.111111 500.000.000 24 Đặt mua
4 Viettel 08688.11111 168.000.000 35 Đặt mua
5 Vinaphone 08884.11111 122.000.000 33 Đặt mua
6 Viettel 08.662.11111 83.000.000 27 Đặt mua
7 Vinaphone 08.19811111 110.000.000 31 Đặt mua
8 Vinaphone 08370.11111 45.000.000 23 Đặt mua
9 iTelecom 0879.111111 286.000.000 30 Đặt mua
10 Vinaphone 081.47.11111 45.000.000 25 Đặt mua
11 Vinaphone 08492.11111 40.000.000 28 Đặt mua
12 Viettel 08.663.11111 83.000.000 28 Đặt mua
13 Viettel 08.689.11111 106.000.000 36 Đặt mua
14 Vinaphone 08376.11111 50.000.000 29 Đặt mua
15 Viettel 086.55.11111 118.000.000 29 Đặt mua
16 Viettel 086.99.11111 145.000.000 37 Đặt mua
17 Viettel 086.98.11111 89.000.000 36 Đặt mua
18 Viettel 08692.11111 71.000.000 30 Đặt mua
19 Vinaphone 0852.111111 296.000.000 21 Đặt mua
20 Viettel 08.669.11111 106.000.000 34 Đặt mua
21 Vinaphone 08295.11111 65.000.000 29 Đặt mua
22 Viettel 086.59.11111 77.000.000 33 Đặt mua
23 Viettel 08.696.11111 118.000.000 34 Đặt mua
24 Viettel 086.87.11111 65.000.000 34 Đặt mua
[1] 2