Sim Ngũ Quý 2 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 035.28.22222 112.000.000 28 Đặt mua
2 Viettel 0385.222.222 368.000.000 28 Đặt mua
3 Viettel 0338.222.222 389.000.000 26 Đặt mua
4 Viettel 0343.222222 333.000.000 22 Đặt mua
5 Viettel 0396.222222 389.000.000 30 Đặt mua
6 Viettel 034.30.22222 75.000.000 20 Đặt mua
7 Viettel 035.2222222 1.050.000.000 22 Đặt mua
8 Viettel 0355.222222 400.000.000 25 Đặt mua
9 Viettel 0399.222.222 479.000.000 33 Đặt mua
10 Viettel 03827.22222 92.100.000 30 Đặt mua