Sim Ngũ Quý 2 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 086.57.22222 88.000.000 36 Đặt mua
2 Vinaphone 0818.122.222 188.000.000 28 Đặt mua
3 Viettel 086.98.22222 128.000.000 41 Đặt mua
4 Viettel 086.95.22222 128.000.000 38 Đặt mua
5 Viettel 086.58.22222 128.000.000 37 Đặt mua
6 Vinaphone 08866.22222 269.000.000 38 Đặt mua
7 iTelecom 08768.22222 98.000.000 39 Đặt mua
8 Vinaphone 0886.222.222 886.000.000 34 Đặt mua
9 Viettel 08666.22222 315.000.000 36 Đặt mua
10 Vinaphone 08254.22222 71.000.000 29 Đặt mua
11 Vinaphone 08.474.22222 60.000.000 33 Đặt mua
12 Vinaphone 08.137.22222 73.000.000 29 Đặt mua
13 Viettel 086.99.22222 179.000.000 42 Đặt mua
14 Vinaphone 083.75.22222 73.000.000 33 Đặt mua
15 Viettel 0865.222.222 468.000.000 31 Đặt mua
16 Viettel 08.689.22222 156.000.000 41 Đặt mua
17 Viettel 08.656.22222 156.000.000 35 Đặt mua
18 iTelecom 08767.22222 89.000.000 38 Đặt mua
19 Viettel 086.83.22222 150.000.000 35 Đặt mua
20 iTelecom 08766.22222 107.000.000 37 Đặt mua
21 Viettel 086.93.22222 128.000.000 36 Đặt mua
22 iTelecom 087.69.22222 94.100.000 40 Đặt mua
23 Viettel 086.85.22222 135.000.000 37 Đặt mua