Sim Ngũ Quý 2 Đầu Số 09

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0975.322222 250.000.000 34 Đặt mua
2 Viettel 09823.22222 410.000.000 32 Đặt mua
3 Viettel 096.39.22222 333.000.000 37 Đặt mua
4 Viettel 098.57.22222 234.000.000 39 Đặt mua
5 Vinaphone 09156.22222 279.000.000 31 Đặt mua
6 Viettel 098.50.22222 268.000.000 32 Đặt mua
7 Viettel 097.68.22222 350.000.000 40 Đặt mua
8 Viettel 09616.22222 399.000.000 32 Đặt mua
9 Viettel 09783.22222 330.000.000 37 Đặt mua
10 Gmobile 0995.422222 210.000.000 37 Đặt mua
11 Viettel 096.2222222 3.500.000.000 29 Đặt mua
12 Vietnamobile 09233.22222 320.000.000 27 Đặt mua
13 Gmobile 0994.022222 210.000.000 32 Đặt mua
14 Viettel 09881.22222 500.000.000 36 Đặt mua
15 Vinaphone 0943.222222 2.200.000.000 28 Đặt mua
16 Viettel 0971.222222 837.000.000 29 Đặt mua
17 Viettel 098.13.22222 245.000.000 31 Đặt mua
18 Vinaphone 09449.22222 150.000.000 36 Đặt mua
19 Viettel 09675.22222 259.000.000 37 Đặt mua
20 Viettel 098.19.22222 310.000.000 37 Đặt mua
21 Vinaphone 094.2222222 2.500.000.000 27 Đặt mua
22 Vietnamobile 09234.22222 290.000.000 28 Đặt mua
23 Vinaphone 09.171.22222 255.000.000 28 Đặt mua
24 Viettel 09636.22222 420.000.000 34 Đặt mua
[1] 2