Sim Ngũ Quý 3 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0368.333333 1.105.000.000 35 Đặt mua
2 Viettel 03999.33333 399.000.000 45 Đặt mua
3 Viettel 03622.33333 129.000.000 28 Đặt mua
4 Viettel 03958.33333 140.000.000 40 Đặt mua
5 Viettel 0397.333.333 368.000.000 37 Đặt mua
6 Viettel 0379.133.333 112.000.000 35 Đặt mua
7 Viettel 0399.333333 888.000.000 39 Đặt mua
8 Viettel 0389.333333 1.105.000.000 38 Đặt mua
9 Viettel 0352.333.333 424.000.000 28 Đặt mua
10 Viettel 0348.333333 350.000.000 33 Đặt mua
11 Viettel 03529.33333 110.000.000 34 Đặt mua
12 Viettel 0362.333333 479.000.000 29 Đặt mua
13 Viettel 0358.333.333 446.000.000 34 Đặt mua
14 Viettel 0378.333333 378.000.000 36 Đặt mua
15 Viettel 0367.333333 366.000.000 34 Đặt mua
16 Viettel 03.888.33333 379.000.000 42 Đặt mua