Sim Ngũ Quý 3 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0333.338.939 15.000.000 44 Đặt mua
2 Viettel 0.33333.8589 18.000.000 45 Đặt mua
3 Viettel 0.333333.849 12.000.000 39 Đặt mua
4 Viettel 0.333333.709 25.000.000 34 Đặt mua
5 Viettel 0.333333.902 18.000.000 29 Đặt mua
6 Viettel 0.333333.782 18.000.000 35 Đặt mua
7 Viettel 0.333333.075 18.000.000 30 Đặt mua
8 Viettel 0.333333.252 35.000.000 27 Đặt mua
9 Viettel 0.333333.544 20.000.000 31 Đặt mua
10 Viettel 0333333.463 20.000.000 31 Đặt mua
11 Viettel 0.333333.872 18.000.000 35 Đặt mua
12 Viettel 0.33333.8358 8.000.000 39 Đặt mua
13 Viettel 0333333.409 20.000.000 31 Đặt mua
14 Viettel 0.333333.081 25.000.000 27 Đặt mua
15 Viettel 0333.338.379 18.000.000 42 Đặt mua
16 Viettel 0333333.841 20.000.000 31 Đặt mua
17 Viettel 0.333333.762 18.000.000 33 Đặt mua
18 Viettel 0333333.474 20.000.000 33 Đặt mua
19 Viettel 0.333333.732 18.000.000 30 Đặt mua
20 Viettel 0.333333.062 18.000.000 26 Đặt mua
21 Viettel 033333.2379 20.000.000 36 Đặt mua
22 Viettel 0333333.840 20.000.000 30 Đặt mua
23 Viettel 0.333333.195 35.000.000 33 Đặt mua
24 Viettel 0.333333.870 18.000.000 33 Đặt mua
[1] 2 3 4 5