Sim Ngũ Quý 4 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 05829.44444 39.000.000 44 Đặt mua
2 Vietnamobile 05228.44444 47.500.000 37 Đặt mua
3 Vietnamobile 05822.44444 47.500.000 37 Đặt mua
4 Vietnamobile 05233.44444 47.500.000 33 Đặt mua
5 Vietnamobile 05697.44444 39.000.000 47 Đặt mua
6 Vietnamobile 05668.44444 61.700.000 45 Đặt mua
7 Vietnamobile 05899.44444 47.500.000 51 Đặt mua
8 Vietnamobile 058.37.44444 19.900.000 43 Đặt mua
9 Vietnamobile 056.35.44444 19.900.000 39 Đặt mua
10 Vietnamobile 05833.44444 61.700.000 39 Đặt mua
11 Vietnamobile 05891.44444 39.000.000 43 Đặt mua