Sim Ngũ Quý 6 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 08.66666.351 10.000.000 47 Đặt mua
2 Viettel 08.66666.915 10.000.000 53 Đặt mua
3 Viettel 08.66666.741 10.000.000 50 Đặt mua
4 Viettel 08.66666.117 12.000.000 47 Đặt mua
5 Viettel 08.66666.265 15.000.000 51 Đặt mua
6 Viettel 08.66666.506 10.000.000 49 Đặt mua
7 Viettel 08.66666.091 10.000.000 48 Đặt mua
8 Viettel 08.66666.824 10.000.000 52 Đặt mua
9 Viettel 09.66666.743 10.000.000 53 Đặt mua
10 Viettel 0866.666.938 15.000.000 58 Đặt mua
11 Viettel 08.66666.452 10.000.000 49 Đặt mua
12 Viettel 08.66666.491 10.000.000 52 Đặt mua
13 Viettel 08.66666.382 10.000.000 51 Đặt mua
14 Viettel 08.66666.044 10.000.000 46 Đặt mua
15 Viettel 03.66666.944 10.000.000 50 Đặt mua
16 Viettel 08.66666.415 10.000.000 48 Đặt mua
17 Viettel 08.66666.530 10.000.000 46 Đặt mua
18 Viettel 08.66666.190 10.000.000 48 Đặt mua
19 Viettel 08.66666.141 10.000.000 44 Đặt mua
20 Viettel 08.66666.557 15.000.000 55 Đặt mua
21 Viettel 08.66666.290 15.000.000 49 Đặt mua
22 Viettel 08.66666.901 10.000.000 48 Đặt mua
23 Viettel 08.66666.970 10.000.000 54 Đặt mua
24 Viettel 08.66666.871 10.000.000 54 Đặt mua
[1] 2 3 4 5