Sim Ngũ Quý 7 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 037.26.77777 160.000.000 53 Đặt mua
2 Viettel 0399.777777 700.000.000 63 Đặt mua
3 Viettel 0378.577777 150.000.000 58 Đặt mua
4 Viettel 0342.677777 115.000.000 50 Đặt mua
5 Viettel 03333.77777 880.000.000 47 Đặt mua
6 Viettel 035.7277777 151.000.000 52 Đặt mua
7 Viettel 03.885.77777 128.000.000 59 Đặt mua
8 Viettel 03626.77777 115.000.000 52 Đặt mua
9 Viettel 0385.777777 471.000.000 58 Đặt mua
10 Viettel 0379.677777 139.000.000 60 Đặt mua
11 Viettel 03.525.77777 128.000.000 50 Đặt mua
12 Viettel 03820.77777 128.000.000 48 Đặt mua
13 Viettel 03765.77777 94.100.000 56 Đặt mua
14 Viettel 03.559.77777 128.000.000 57 Đặt mua
15 Viettel 033.777.7777 2.222.350.000 55 Đặt mua
16 Viettel 033.25.77777 150.000.000 48 Đặt mua
17 Viettel 039.207.7777 130.000.000 49 Đặt mua
18 Viettel 039.7577777 153.000.000 59 Đặt mua
19 Viettel 0373.177.777 180.000.000 49 Đặt mua
20 Viettel 03933.77777 148.000.000 53 Đặt mua
21 Viettel 0382.777777 550.000.000 55 Đặt mua
22 Viettel 0388.777777 630.000.000 61 Đặt mua
23 Mobifone 0332.777.777 1.569.000.000 50 Đặt mua
24 Viettel 03531.77777 139.000.000 47 Đặt mua