Sim Ngũ Quý 8 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 033.80.88888 350.000.000 54 Đặt mua
2 Viettel 035.87.88888 230.000.000 63 Đặt mua
3 Viettel 03547.88888 157.000.000 59 Đặt mua
4 Viettel 032.8188888 260.000.000 54 Đặt mua
5 Viettel 03791.88888 250.000.000 60 Đặt mua
6 Viettel 0357.688888 266.000.000 61 Đặt mua
7 Viettel 034.41.88888 183.000.000 52 Đặt mua
8 Viettel 03.97.888.888 1.000.000.000 67 Đặt mua
9 Viettel 037.45.88888 183.000.000 59 Đặt mua
10 Viettel 037.22.88888 225.000.000 54 Đặt mua
11 Viettel 0369.588888 330.000.000 63 Đặt mua
12 Viettel 03922.88888 1.360.000.000 56 Đặt mua
13 Viettel 038.64.88888 183.000.000 61 Đặt mua
14 Viettel 03339.88888 590.000.000 58 Đặt mua
15 Viettel 038.54.88888 150.000.000 60 Đặt mua
16 Viettel 035.42.88888 183.000.000 54 Đặt mua
17 Viettel 038.33.88888 500.000.000 57 Đặt mua
18 Viettel 03599.88888 311.000.000 66 Đặt mua
19 Viettel 03584.88888 188.000.000 60 Đặt mua
20 Viettel 034.47.88888 183.000.000 58 Đặt mua
21 Viettel 036.41.88888 159.000.000 54 Đặt mua
22 Viettel 0357.3.88888 189.000.000 58 Đặt mua
23 Viettel 03933.88888 1.360.000.000 58 Đặt mua
24 Viettel 03499.88888 234.000.000 65 Đặt mua
[1] 2