Sim Ngũ Quý 9 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03728.99999 250.000.000 65 Đặt mua
2 Viettel 03.552.99999 265.000.000 60 Đặt mua
3 Viettel 03562.99999 378.000.000 61 Đặt mua
4 Viettel 037.55.99999 360.000.000 65 Đặt mua
5 Viettel 038.77.99999 435.000.000 70 Đặt mua
6 Viettel 0395.999999 1.890.000.000 71 Đặt mua
7 Viettel 03561.99999 299.000.000 60 Đặt mua
8 Viettel 03361.99999 399.000.000 58 Đặt mua
9 Viettel 0326.199999 285.000.000 57 Đặt mua
10 Viettel 039.76.99999 200.000.000 70 Đặt mua
11 Viettel 03688.99999 1.230.200.000 70 Đặt mua
12 Viettel 03931.99999 299.000.000 61 Đặt mua
13 Viettel 03921.99999 220.000.000 60 Đặt mua
14 Viettel 036.96.99999 699.200.000 69 Đặt mua
15 Viettel 03535.99999 426.000.000 61 Đặt mua
16 Viettel 0357.199999 266.000.000 61 Đặt mua
17 Viettel 03.777.99999 1.350.000.000 69 Đặt mua
18 Viettel 032.87.99999 280.000.000 65 Đặt mua
19 Viettel 03568.99999 1.999.000.000 67 Đặt mua
20 Viettel 03.888.99999 2.012.200.000 72 Đặt mua
21 Viettel 03978.99999 475.000.000 72 Đặt mua
22 Viettel 036.22.99999 568.000.000 58 Đặt mua
23 Viettel 0345.999.999 5.040.000.000 66 Đặt mua
24 Viettel 03597.99999 368.000.000 69 Đặt mua
[1] 2