Sim Ngũ Quý 9 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 085.8899999 799.000.000 74 Đặt mua
2 Vinaphone 08357.99999 550.000.000 68 Đặt mua
3 Vinaphone 082.55.99999 800.000.000 65 Đặt mua
4 Vinaphone 08560.99999 260.000.000 64 Đặt mua
5 Viettel 08.665.99999 520.000.000 70 Đặt mua
6 Vinaphone 0856.399999 400.000.000 67 Đặt mua
7 Vinaphone 083.94.99999 500.000.000 69 Đặt mua
8 Vinaphone 0888.499999 650.000.000 73 Đặt mua
9 Vinaphone 08397.99999 1.200.000.000 72 Đặt mua
10 Vinaphone 08136.99999 667.000.000 63 Đặt mua
11 Vinaphone 08587.99999 590.000.000 73 Đặt mua
12 Vinaphone 0833.899999 1.900.000.000 67 Đặt mua
13 Vinaphone 08860.99999 399.000.000 67 Đặt mua
14 Vinaphone 0855.999999 2.900.000.000 72 Đặt mua
15 Vinaphone 08.345.99999 1.250.000.000 65 Đặt mua
16 Vinaphone 08.36799999 482.000.000 69 Đặt mua
17 Vinaphone 085.92.99999 605.000.000 69 Đặt mua
18 Vinaphone 083.95.99999 635.000.000 70 Đặt mua
19 Vinaphone 08523.99999 389.000.000 63 Đặt mua
20 Vinaphone 08.368.99999 1.999.000.000 70 Đặt mua
21 Viettel 08.666.99999 1.899.350.000 71 Đặt mua
22 iTelecom 087.68.99999 664.000.000 74 Đặt mua
23 Vinaphone 085.73.99999 250.000.000 68 Đặt mua
24 iTelecom 0877.999999 3.500.000.000 76 Đặt mua
[1] 2