Sim Ngũ Quý 9 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0979.99.9933 135.000.000 67 Đặt mua
2 Mobifone 0707.99999.7 85.000.000 66 Đặt mua
3 Mobifone 08.99999.475 3.000.000 69 Đặt mua
4 Mobifone 078.99999.88 88.000.000 76 Đặt mua
5 Mobifone 078.9999910 69.000.000 61 Đặt mua
6 Mobifone 08.99999.027 5.000.000 62 Đặt mua
7 Mobifone 078.99999.24 7.500.000 66 Đặt mua
8 Mobifone 0764.99999.3 9.500.000 65 Đặt mua
9 Mobifone 078.99999.15 9.500.000 66 Đặt mua
10 Mobifone 078.99999.27 10.500.000 69 Đặt mua
11 Mobifone 078.99999.50 8.500.000 65 Đặt mua
12 Mobifone 0764.99999.1 9.500.000 63 Đặt mua
13 Mobifone 0703.99999.0 15.500.000 55 Đặt mua
14 Mobifone 078.99999.31 9.500.000 64 Đặt mua
15 Mobifone 078.99999.51 8.500.000 66 Đặt mua
16 Mobifone 0778.99999.1 19.500.000 68 Đặt mua
17 Mobifone 0703.99999.1 19.500.000 56 Đặt mua
18 Mobifone 0774.99999.0 10.000.000 63 Đặt mua
19 Mobifone 078.99999.58 14.500.000 73 Đặt mua
20 Mobifone 0703.99999.2 18.500.000 57 Đặt mua
21 Mobifone 078.99999.56 13.500.000 71 Đặt mua
22 Mobifone 0764.99999.6 13.500.000 68 Đặt mua
23 Mobifone 078.99999.70 9.500.000 67 Đặt mua
24 Mobifone 078.99999.60 13.500.000 66 Đặt mua
[1] 2 3 4 5