Sim Ngũ Quý Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 033.80.88888 350.000.000 54 Đặt mua
2 Viettel 037.26.77777 160.000.000 53 Đặt mua
3 Viettel 037.45.88888 177.000.000 59 Đặt mua
4 Viettel 035.7277777 151.000.000 52 Đặt mua
5 Viettel 038.97.66666 195.000.000 57 Đặt mua
6 Viettel 03568.99999 1.999.000.000 67 Đặt mua
7 Viettel 03.656.88888 416.000.000 60 Đặt mua
8 Viettel 03531.77777 139.000.000 47 Đặt mua
9 Viettel 03547.88888 157.000.000 59 Đặt mua
10 Viettel 035.41.88888 145.000.000 53 Đặt mua
11 Viettel 03535.99999 426.000.000 61 Đặt mua
12 Viettel 03.345.44444 70.100.000 35 Đặt mua
13 Viettel 03363.55555 225.200.000 40 Đặt mua
14 Viettel 03564.66666 167.000.000 48 Đặt mua
15 Viettel 03622.33333 124.000.000 28 Đặt mua
16 Viettel 03333.77777 864.000.000 47 Đặt mua
17 Viettel 033.96.11111 57.500.000 26 Đặt mua
18 Viettel 035.72.00000 40.000.000 17 Đặt mua
19 Viettel 038.64.88888 176.000.000 61 Đặt mua
20 Viettel 0369.588888 330.000.000 63 Đặt mua
21 Viettel 03933.77777 148.000.000 53 Đặt mua
22 Viettel 03339.88888 590.000.000 58 Đặt mua
23 Viettel 038.30.88888 260.000.000 54 Đặt mua
24 Viettel 033.25.77777 150.000.000 48 Đặt mua
[1] 2 3 4 5