Sim Tam Hoa 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.224.222 1.900.000 24 Đặt mua
2 Mobifone 079.444.3.222 2.050.000 37 Đặt mua
3 Mobifone 0703.225.222 2.800.000 25 Đặt mua
4 Mobifone 079.4447.222 2.250.000 41 Đặt mua
5 Mobifone 079.4446.222 1.500.000 40 Đặt mua
6 Mobifone 078.333.0222 2.500.000 30 Đặt mua
7 Mobifone 0792.158.222 1.600.000 38 Đặt mua
8 Mobifone 079.444.1222 2.050.000 35 Đặt mua
9 Mobifone 079.4445.222 2.250.000 39 Đặt mua
10 Mobifone 079.345.1222 1.750.000 35 Đặt mua
11 Mobifone 0786.667.222 2.250.000 46 Đặt mua
12 Mobifone 0789.996.222 4.050.000 54 Đặt mua
13 Mobifone 070.3223.222 3.800.000 23 Đặt mua
14 Mobifone 078.3334.222 1.500.000 34 Đặt mua
15 Mobifone 070.3334.222 1.950.000 26 Đặt mua
16 Mobifone 0783.335.222 3.500.000 35 Đặt mua
17 Mobifone 0783.225.222 2.150.000 33 Đặt mua
18 Mobifone 078.3337.222 2.900.000 37 Đặt mua
19 Viettel 038.9393.222 8.000.000 41 Đặt mua
20 Viettel 0989.510.222 10.000.000 38 Đặt mua
21 Viettel 0973.528.222 10.000.000 40 Đặt mua
22 Viettel 0962.139.222 18.000.000 36 Đặt mua
23 Viettel 0355.868.222 10.000.000 41 Đặt mua
24 Viettel 0988.055.222 18.000.000 41 Đặt mua
[1] 2 3 4 5