Sim Taxi 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000 52 Đặt mua
2 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 52 Đặt mua
3 Viettel 0964.18.18.18 168.000.000 46 Đặt mua
4 Viettel 0984.21.21.21 89.000.000 30 Đặt mua
5 Mobifone 0939.96.96.96 279.000.000 66 Đặt mua
6 Vinaphone 0942.29.29.29 155.000.000 48 Đặt mua
7 Mobifone 0909.25.25.25 333.000.000 39 Đặt mua
8 Vinaphone 0943.38.38.38 210.000.000 49 Đặt mua
9 Vinaphone 09.15.14.14.14 150.000.000 30 Đặt mua
10 Mobifone 0708.40.40.40 30.000.000 27 Đặt mua
11 Mobifone 0792.56.56.56 56.000.000 51 Đặt mua
12 Mobifone 0775.67.67.67 55.000.000 58 Đặt mua
13 Mobifone 0765.79.79.79 340.000.000 66 Đặt mua
14 Mobifone 0785.32.32.32 35.000.000 35 Đặt mua
15 Mobifone 0785.68.68.68 268.000.000 62 Đặt mua
16 Mobifone 0797.40.40.40 30.000.000 35 Đặt mua
17 Mobifone 0708.50.50.50 39.000.000 30 Đặt mua
18 Mobifone 0703.89.89.89 139.000.000 61 Đặt mua
19 Mobifone 0797.54.54.54 28.000.000 50 Đặt mua
20 Mobifone 0793.80.80.80 39.000.000 43 Đặt mua
21 Vinaphone 0837.45.45.45 32.000.000 45 Đặt mua
22 Mobifone 0797.30.30.30 35.000.000 32 Đặt mua
23 Mobifone 07.96.95.95.95 48.000.000 64 Đặt mua
24 Mobifone 0785.59.59.59 68.000.000 62 Đặt mua
[1] 2 3 4 5