Sim Thất Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 094.8888888 7.799.000.000 69 Đặt mua
2 Viettel 098.4444444 2.500.000.000 45 Đặt mua
3 Vietnamobile 056.3333333 999.000.000 32 Đặt mua
4 Vietnamobile 058.3333333 999.000.000 34 Đặt mua
5 Vinaphone 081.4444444 1.200.000.000 37 Đặt mua
6 Máy bàn 0235.777.7777 200.000.000 59 Đặt mua
7 Vinaphone 084.5555555 1.900.000.000 47 Đặt mua
8 Vinaphone 091.6666666 12.000.000.000 52 Đặt mua
9 Vinaphone 081.5555555 2.100.000.000 44 Đặt mua
10 Máy bàn 0254.777.7777 150.000.000 60 Đặt mua
11 Viettel 097.5555555 4.670.000.000 51 Đặt mua
12 Vinaphone 094.2222222 2.500.000.000 27 Đặt mua
13 Máy bàn 0292.7777777 1.250.000.000 62 Đặt mua
14 Vietnamobile 056.2222222 688.000.000 25 Đặt mua
15 Máy bàn 0258.777.7777 180.000.000 64 Đặt mua
16 Viettel 096.3333333 3.650.000.000 36 Đặt mua
17 Viettel 039.6666666 3.344.000.000 54 Đặt mua
18 Viettel 033.4444444 1.500.000.000 34 Đặt mua
19 Vietnamobile 058.5555555 1.399.000.000 48 Đặt mua
20 Vinaphone 0945.555.555 5.000.000.000 48 Đặt mua
21 Viettel 096.2222222 3.500.000.000 29 Đặt mua
22 Viettel 034.8888888 2.778.000.000 63 Đặt mua
23 Vinaphone 088.6666666 6.600.000.000 58 Đặt mua
24 Vietnamobile 052.3333333 888.000.000 28 Đặt mua
[1] 2