Sim Tứ Quý 1 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 035.99.11111 99.000.000 31 Đặt mua
2 Viettel 034.905.1111 13.500.000 25 Đặt mua
3 Viettel 0399.47.1111 14.000.000 36 Đặt mua
4 Viettel 032.595.1111 22.000.000 28 Đặt mua
5 Viettel 0355.76.1111 17.000.000 30 Đặt mua
6 Viettel 0326.37.1111 15.000.000 25 Đặt mua
7 Viettel 0354.92.1111 12.500.000 27 Đặt mua
8 Viettel 0393.44.1111 30.000.000 27 Đặt mua
9 Viettel 0346.25.1111 13.000.000 24 Đặt mua
10 Viettel 0356.92.1111 22.000.000 29 Đặt mua
11 Viettel 03.5858.1111 33.000.000 33 Đặt mua
12 Viettel 0386.44.1111 20.000.000 29 Đặt mua
13 Viettel 033.96.11111 63.000.000 26 Đặt mua
14 Viettel 0374.99.1111 30.000.000 36 Đặt mua
15 Viettel 0335.28.1111 20.000.000 25 Đặt mua
16 Viettel 038.577.1111 18.000.000 34 Đặt mua
17 Viettel 03365.11111 68.000.000 22 Đặt mua
18 Viettel 03.379.01111 18.000.000 26 Đặt mua
19 Viettel 0384.99.1111 17.500.000 37 Đặt mua
20 Viettel 03.5665.1111 25.000.000 29 Đặt mua
21 Viettel 0335.07.1111 19.000.000 22 Đặt mua
22 Viettel 0368.85.1111 21.000.000 34 Đặt mua
23 Viettel 03.9909.1111 28.000.000 34 Đặt mua
24 Viettel 0335.90.1111 25.000.000 24 Đặt mua
[1] 2