Sim Tứ Quý 9 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0588.68.9999 250.000.000 71 Đặt mua
2 Viettel 0523.999999 1.650.200.000 64 Đặt mua
3 Vietnamobile 0528.98.9999 154.000.000 68 Đặt mua
4 Vietnamobile 0588.00.9999 96.000.000 57 Đặt mua
5 Vietnamobile 0586.03.9999 56.500.000 58 Đặt mua
6 Vietnamobile 056.432.9999 28.900.000 56 Đặt mua
7 Vietnamobile 0522.44.9999 77.000.000 53 Đặt mua
8 Viettel 05872.99999 187.000.000 67 Đặt mua
9 Gmobile 05.99989999 290.000.000 76 Đặt mua
10 Vietnamobile 0562.67.9999 64.500.000 62 Đặt mua
11 Vietnamobile 0523.74.9999 36.900.000 57 Đặt mua
12 Vietnamobile 0566.80.9999 39.000.000 61 Đặt mua
13 Vietnamobile 05847.99999 250.000.000 69 Đặt mua
14 Vietnamobile 0583.00.9999 72.000.000 52 Đặt mua
15 Gmobile 0599.00.9999 150.000.000 59 Đặt mua
16 Gmobile 05.9992.9999 270.000.000 70 Đặt mua
17 Vietnamobile 056.789.9999 7.900.000.000 71 Đặt mua
18 Vietnamobile 05.6666.9999 1.445.000.000 65 Đặt mua
19 Viettel 0562.34.9999 82.500.000 56 Đặt mua
20 Gmobile 0592.77.9999 110.000.000 66 Đặt mua
21 Vietnamobile 0564.56.9999 150.000.000 62 Đặt mua
22 Vietnamobile 0522.55.9999 159.000.000 55 Đặt mua
23 Vietnamobile 0582.06.9999 29.900.000 57 Đặt mua
24 Vietnamobile 05.8888.9999 1.990.000.000 73 Đặt mua
[1] 2