Sim Tứ Quý Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 038.5558888 288.000.000 58 Đặt mua
2 Viettel 0373.889999 168.000.000 65 Đặt mua
3 Viettel 0354.61.8888 58.000.000 51 Đặt mua
4 Viettel 0369.44.0000 16.000.000 26 Đặt mua
5 Viettel 0329.56.9999 119.000.000 61 Đặt mua
6 Viettel 0393.31.8888 106.000.000 51 Đặt mua
7 Viettel 0372.93.9999 105.000.000 60 Đặt mua
8 Viettel 0365.40.4444 19.000.000 34 Đặt mua
9 Viettel 0338.60.6666 72.000.000 44 Đặt mua
10 Viettel 0369.45.4444 18.400.000 43 Đặt mua
11 Viettel 0384.33.0000 10.400.000 21 Đặt mua
12 Viettel 0327.24.2222 20.000.000 26 Đặt mua
13 Viettel 0359.44.0000 15.000.000 25 Đặt mua
14 Viettel 033.9898888 300.000.000 64 Đặt mua
15 Viettel 0378.76.7777 45.000.000 59 Đặt mua
16 Viettel 0374.16.5555 33.000.000 41 Đặt mua
17 Viettel 0359.24.8888 60.000.000 55 Đặt mua
18 Viettel 0352.64.9999 60.000.000 56 Đặt mua
19 Viettel 0346.23.7777 35.000.000 46 Đặt mua
20 Viettel 0352.17.5555 30.000.000 38 Đặt mua
21 Viettel 0395.70.6666 45.000.000 48 Đặt mua
22 Viettel 0343.66.7777 45.000.000 50 Đặt mua
23 Viettel 0376.99.8888 100.000.000 66 Đặt mua
24 Viettel 037.353.9999 75.000.000 57 Đặt mua
[1] 2 3 4 5