Sim Tứ Quý Giữa Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0975.2222.93 10.000.000 41 Đặt mua
2 Viettel 0327.8888.58 15.000.000 57 Đặt mua
3 Viettel 0362.8888.96 10.000.000 58 Đặt mua
4 Viettel 0399.8888.93 10.000.000 65 Đặt mua
5 Viettel 0386.2222.82 10.000.000 35 Đặt mua
6 Viettel 0987.0000.30 15.000.000 27 Đặt mua
7 Viettel 0966.0000.80 30.000.000 29 Đặt mua
8 Viettel 0982.8888.01 15.000.000 52 Đặt mua
9 Viettel 0981.7777.95 10.000.000 60 Đặt mua
10 Viettel 0977.6666.03 10.000.000 50 Đặt mua
11 Viettel 09.7777.1688 15.000.000 60 Đặt mua
12 Viettel 03.39888893 15.000.000 59 Đặt mua
13 Viettel 0368.2222.92 10.000.000 36 Đặt mua
14 Viettel 0978.5555.18 10.000.000 53 Đặt mua
15 Viettel 0332.6666.98 8.000.000 49 Đặt mua
16 Viettel 0355.8888.96 10.000.000 60 Đặt mua
17 Viettel 0398.2222.82 10.000.000 38 Đặt mua
18 Viettel 0988.5555.85 95.000.000 58 Đặt mua
19 Viettel 0865.8888.03 3.000.000 54 Đặt mua
20 Viettel 08.6666.1889 8.000.000 58 Đặt mua
21 Viettel 09.8888.5066 6.000.000 58 Đặt mua
22 Viettel 08.6666.8616 5.000.000 53 Đặt mua
23 Viettel 036.9999.182 3.000.000 56 Đặt mua
24 Viettel 0973.2222.30 5.000.000 30 Đặt mua
[1] 2 3 4 5