Sim năm sinh 112021

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0828.11.2021 6.000.000 25 Đặt mua
2 Vinaphone 0822.11.2021 8.000.000 19 Đặt mua
3 Vinaphone 0826.11.2021 8.000.000 23 Đặt mua
4 Vinaphone 0825.11.2021 6.000.000 22 Đặt mua
5 Mobifone 09.07.11.2021 8.800.000 23 Đặt mua
6 iTelecom 0877.11.2021 559.000 29 Đặt mua
7 Vinaphone 0886.11.2021 2.050.000 29 Đặt mua
8 Viettel 096.111.2021 4.990.000 23 Đặt mua
9 Vinaphone 08.15.11.2021 13.200.000 21 Đặt mua
10 Viettel 097.111.2021 12.209.000 24 Đặt mua
11 Vinaphone 0859.11.2021 2.090.000 29 Đặt mua
12 Viettel 0968.11.2021 5.000.000 30 Đặt mua
13 Vinaphone 08.12.11.2021 13.200.000 18 Đặt mua
14 Viettel 0372.11.2021 440.000 19 Đặt mua
15 Viettel 0345.1.1.2021 3.000.000 19 Đặt mua
16 Vietnamobile 09.23.11.2021 13.200.000 21 Đặt mua
17 Mobifone 0705.11.2021 1.680.000 19 Đặt mua
18 Viettel 097.5.11.2021 8.000.000 28 Đặt mua
19 Vinaphone 0825.11.2021 5.950.000 22 Đặt mua
20 Viettel 0357.11.2021 440.000 22 Đặt mua
21 Viettel 0383.11.2021 2.600.000 21 Đặt mua
22 Viettel 0337.11.2021 1.440.000 20 Đặt mua
23 Vinaphone 08.14.11.2021 13.500.000 20 Đặt mua
24 Viettel 0375.11.2021 440.000 22 Đặt mua
25 Mobifone 079.611.2021 1.109.000 29 Đặt mua
26 Vinaphone 0915.11.2021 12.200.000 22 Đặt mua
27 Viettel 096.111.2021 4.990.000 23 Đặt mua
28 Vinaphone 0946.11.2021 3.500.000 26 Đặt mua
29 Vinaphone 0911.11.2021 59.300.000 18 Đặt mua
30 Mobifone 0793.11.2021 699.000 26 Đặt mua
31 Viettel 0326.11.2021 8.000.000 18 Đặt mua
32 Vinaphone 08.27.11.2021 13.300.000 24 Đặt mua
33 Vinaphone 08.16.11.2021 13.500.000 22 Đặt mua
34 Vinaphone 0835.11.2021 692.000 23 Đặt mua
35 Vinaphone 0853.11.2021 692.000 23 Đặt mua
36 Vinaphone 0945.11.2021 1.980.000 25 Đặt mua
37 Mobifone 07.02.11.2021 13.300.000 16 Đặt mua
38 Mobifone 0704.11.2021 5.450.000 18 Đặt mua
39 Vinaphone 0828.11.2021 5.950.000 25 Đặt mua
40 Viettel 0345.1.1.2021 2.990.000 19 Đặt mua
41 Vinaphone 0858.11.2021 1.900.000 28 Đặt mua
DMCA.com Protection Status